Aktualności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
(POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO
[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).]. Podmioty te podejmują decyzje
dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu i w jaki sposób są
przetwarzane. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za
informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane
osobowe.

Czytaj więcej: Zasady przetwarzania danych osobowych
 

Zdalna szkoła

Informacja o realizowanym przez Gminę Leśnica projekcie

pn. „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Czytaj więcej: Zdalna szkoła
 

Procedury nauczania hybrydowego i zdalnego

PROCEDURY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO I ZDALNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU ŚLĄSKIM


§ 1

Przepisy ogólne

  1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół od 1 września 2020r.
  2. Procedura ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz zapewnienie realizacji podstawy programowej poprzez wprowadzenie mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia lub kształcenia zdalnego na odległość.
Czytaj więcej: Procedury nauczania hybrydowego i zdalnego
 

Nowy rok szkolny

1 września rozpoczął się w naszej szkole nowy rok szkolny 2020/2021. Tego dnia zabrzmiał jakże wyczekiwany szkolny dzwonek. Po wielu miesiącach nauki zdalnej i okresie wakacyjnym, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie spotkali się w murach naszej szkoły. Zainaugurowany nowy rok szkolny 2020/2021 odbył się w dość nietypowych okolicznościach, albowiem w specjalnych warunkach sanitarnym. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej, w bezpiecznej odległości oraz maseczkach ochronnych, zgromadzili się uczniowie klasy pierwszej oraz ich rodzice.

Czytaj więcej: Nowy rok szkolny
 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie SP w Zalesiu Śl.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej
im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śl.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

§ 2

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
  3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający jedynie uczniów klasy I.
  4. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni  wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

Czytaj więcej: Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie SP w Zalesiu Śl.
 

Strona 6 z 58

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
206436
Free business joomla templates